CZ  |  EN  |  DE

TECHNOLOGIE

 • Výrobní prostory Dina-Hitex: 8.000 m2
 • Čisté prostory: 2.500 m2
 • Zaměstnáváme: 750 zaměstnanců
 • Skladovací kapacita: 5000 Euro palet
 • Plně automatická linka v čistých prostorách na výrobu komplexních roušek
 • Vlastní
  - výroba návleků na přístroje a záchytných kapes
  - výroba adhezivních pásek
  - laminace materiálů
  - ETO sterilizační jednotka

KVALITA

Máme certifikovaný systém řízení jakosti dle ISO 13485. Výrobky Dina-Hitex jsou ve shodě se Směrnicí Rady 93/42 EHS.

V roce 2018 zahájila provoz nová laboratoř, kde se fyzicky prověřuje nakoupený materiál, jakož i vlastní výrobky v souladu se směrnicemi EU.

Oddělení řízení kvality garantuje profesionální testování a důkladnou kontrolu kvality provedení během realizace.

VÝROBNÍ PORTFOLIO

 

Nosným výrobním programem firmy je výroba operačních roušek a sterilních operačních setů. Po dlouholetých zkušenostech v oboru víme, že jedinou cestou k zajištění potřebné kvality je provádět maximum procesů pod vlastní střechou.

Výroba každé roušky začíná od materiálu. Laminační linka produkuje denně 60 000 m2  dvou a tří-vrstvého materiálu. Kombinací funkčních vrstev získáváme materiály potřebných vlastností.

Plošný materiál je dále zpracovaný na vysokofrekvenční plně automatické lince, která je schopná denně vyrobit až 12 000 ks různých typů roušek. Menší šarže a atypické roušky jsou vyráběny manuálně. Jen takto jsme schopni vyhovět téměř všem potřebám našich zákazníků a pokrýt celé spektrum chirurgických oborů.

Operační roušky, pláště a menší sety jsou baleny na automatické balicí lince a sterilizovány v ETO komoře umístěné v prostorách firmy.

Doplňkový (avšak neméně důležitý) výrobní program byl zvolen ve snaze zajistit maximum vlastních materiálů k výrobě roušek a komponentů pro sety.

V prostorách firmy Dina- Hitex vyrábíme:

 • jednorázový oděv pro nemocnice a operační sály
 • adhesivní pásky
 • záchytné vaky na sběr tekutin
 • krytí na přístroje

 

Kvalita vstupních materiálů i hotových výrobků je pravidelně kontrolována. Fyzikální vlastnosti materiálů jsou kontinuálně testovány ve vlastní laboratoři. Parametry námi používaných materiálů vysoce převyšují hodnoty stanovené platnými směrnicemi EU.

Samozřejmostí je umístění všech procesů v čistých prostorách třídy ISO 7 a 8. Výroba zdravotnických prostředků probíhá ve shodě se Směrnicí Rady 93/42 EHS. Dina-Hitex je držitelem certifikátu systému řízení jakosti dle ISO 13485.

 

Technologie výrobyTechnologie výrobyTechnologie výrobyTechnologie výrobyTechnologie výrobyTechnologie výrobyTechnologie výrobyTechnologie výrobyTechnologie výrobyTechnologie výrobyTechnologie výrobyTechnologie výrobyTechnologie výrobyTechnologie výrobyTechnologie výrobyTechnologie výrobyTechnologie výrobyTechnologie výrobyTechnologie výrobyTechnologie výrobyTechnologie výrobyTechnologie výrobyTechnologie výrobyTechnologie výroby
Obchodní zástupci